автор DVLottery.me 27.08.2019

Всичко за работния опит, необходим за DV лотарията

Ако осъзнавате, че не се класирате по образование, кои опции имате? Ако имате две или повече години трудов стаж в определени професии, тогава можете да отговаряте на условията. Но този метод е по-труден, тъй като решението за вашата правоспособност ще зависи от консулските служители и ще се основава на доказателствата, които можете да дадете на интервюто. Пригответе се да ги убедите, че отговаряте на изискванията. Прочетете още.

Какви са работните изисквания за лотарията „Зелена карта“?

Както споменахме вече на https://bg.dvlottery.me/blog/300-main_requirements_for_green_card_lottery, това трябва да е 2-годишен опит през последните 5 години в работа, която отговаря на стандартите, описани в базата данни O * Net. Вашето занимание трябва да бъде в зона 4 или 5 с рейтинг на специфична професионална подготовка (SPV) не по-малко от 7,0. По принцип работните места в тази категория изискват по-високо ниво на образование или умения. За съжаление, не всички професии отговарят на тези критерии.

Как да проверите работата си?

Можете да намерите професията си на уебсайта на базата данни O * Net http://www.onetonline.org/ или да използвате списъка, който събрахме на https://bg.dvlottery.me/jobs-qualify-dv-lottery. Има само квалифицирани работни места, така че ако не намерите работата си в списъка, тя най-вероятно не отговаря на условията.
Ако вашата работа отговаря на изискванията, следващото нещо, което трябва да направите, е да помислите как да се подготвите за интервюто в консулство в САЩ. Както вече знаете, този начин е по-труден и трябва да докажете своя професионален опит. Препоръчваме ви да събирате оферти за работа, писма за работа, писма за повишаване и т.н., подгответе описание на ежедневните си работни задължения, подробности за всяко професионално обучение или образование и примери за продукта на вашата работа, ако е възможно.
Надяваме се, че тази информация внесе известна яснота и можете както да попълните правилно лотарийния формуляр, така и да се подготвите за интервю. Не забравяйте, че можете също така да обучите попълването на формата за DV Lottery https://bg.dvlottery.me/ds-5501-edv-form, когато пожелаете.