Получете отговор на въпроса си за лотария DV


Какво представлява Зелената карта?

Зелена карта, която се издава от USCIS, ви позволява да живеете и работите постоянно в САЩ. Има много начини да получите Зелена карта, включително чрез семейство, заетост или статут на бежанец или азарт, а не всеки отговаря на условията, а един от тях е Програмата за имигрантска виза за многообразието (популярна като лотария за зелена карта).


Какво е лотария за разнообразието? Как работи?

Всяка година програмата за ДВ издава около 50000 имигрантски визи, въз основа на резултатите от случайна рисунка. Визите се разпределят между страните с исторически ниски равнища на имиграция в САЩ.


Когато стартира лотарията на ДВ?

Периодът за онлайн регистрация на програмата за ДП обикновено протича между 1 октомври и 3 ноември всяка година. Периодът за регистрация на лотарията за зелена карта DV-2021 най-вероятно ще започне на 2 октомври 2019 г. Държавният департамент на САЩ все още не е публикувал регистрационна информация относно тазгодишната лотария.
 Трябва да се регистрирате възможно най-рано, след като тя бъде отворена, защото количеството визи за всяка страна е ограничено.


Защо лотарията, наречена DV-2022, започва през 2020 г.?

Заявленията ще бъдат приети през октомври-ноември 2020 г., но резултатите от лотарията ще бъдат публикувани през май 2021 г., а обработката и издаването на визи ще бъде едва през 2022 година.


Ще се проведе ли DV-2022 през 2020 г.?

Да. Въпреки че пандемията Covid-19 засяга всичко, Лотарията все още се провежда през 2020 г. Вижте повече информация на http://bg.dvlottery.me/blog/1300-when_dv_lottery_covid.


Колко визи ще бъдат издадени в DV-2021? Колко хора ще станат победители?

Все още няма информация от Държавния департамент на САЩ, но по закон всяка година се предлагат максимум 55 000 визи за разнообразие. Обикновено около 110 000 души ще бъдат избрани първоначално като победители в лотарията, а след това около половината от тях няма да получат виза по някаква причина и в крайна сметка ще бъдат издадени около 55 000 визи.


Колко DV-2021 визи се издават за всеки регион и страна, отговаряща на условията?

Броят на визите, които се издават на местните жители на всяка страна, зависи от установените регионални граници, колко участници идват от всяка страна и колко от избраните участници са допустими за издаване на виза. Не повече от 7% от общите налични визи могат да отидат за местните жители на всяка отделна страна.


Къде мога да попълня формуляра за участие в лотария за многообразието?

Заявленията се приемат само на официалния уебсайт на Държавния департамент на САЩ: https://www.dvlottery.state.gov. Други услуги са посредници, които попълват формуляра от името на вас, а използването на техните услуги се обезсърчава от USCIS.


Какъв е моят шанс да спечеля?

Шансовете за спечелване на зелена карта в DV Lottery са много по-високи, отколкото да спечелите милион в обичайна лотария. Можете да намерите процента на печалба за всяка страна на адрес http://bg.dvlottery.me/win-chances-green-card-lottery


Какво е най-важното в бланката на лотарията?

Преди всичко помнете: не лъжете, пишете само истината. Използвайте само английски букви.
 Страна на допустимост.
 Обърнете внимание на страната на допустимост: трябва да изберете точно страната на раждане, а не пребиваване.
 Направете правилната снимка.
 Много участници не успяват да осигурят правилна снимка. USCIS автоматично дисквалифицира приложения, които имат снимки, които не отговарят на изискванията. Има много изисквания и условия от фона до размера на главата. Така че можете да използвате специални услуги като https://bg.visafoto.com/diversity-visa-lottery-photo


Какво друго мога да направя, за да спечеля?

Всеки възрастен член на вашето семейство (съпруг / съпруга, възрастни деца, родители) трябва да участват в лотарията като основен участник (като всички останали членове на семейството като съпруг или деца са деривати).


Има ли изискване за възрастта за лотарията за зелена карта?

Няма минимална възраст за кандидатстване, но поради изискването за средно образование, тя ще дисквалифицира повечето хора, които са на възраст под 18 години.


Какво ниво на английски трябва да имам?

За да бъдат допустими, участниците не трябва да имат специални езикови умения.


Мога ли да вляза в DV програмата, ако живея в САЩ?

Да, участник може да кандидатства в тази програма по целия свят, включително САЩ.


Мога ли да взема участие, ако вече имам американска виза?

Да, можете да вземете участие в лотарията за ДВ, ако вече имате виза.


Вече съм регистриран за имигрантска виза в друга категория. Мога ли все още да кандидатствам за програмата DV?

Да.


Ще ми помогне ли американското правителство да се установя в САЩ? Ще заплаща ли транспорт или други такси?

Не, трябва да го направите сами.


Мога ли да изброя приятел или приятелка като съпруг?

Не, можете да включите само легален съпруг в молбата си като дериват.


Има ли такса за лотарията за ДВ?

Няма такса за влизане, но ако сте били избрани трябва да платите около $ 215 за медицински преглед и $ 330 за интервюто на човек.
 Също така ще заплатите лични такси за кандидатстване за имигранти само в посолството или консулството на САЩ по време на заявлението за виза. Не изпращайте пари за ДВ такса на никого чрез пощата, Western Union или друга услуга за парични преводи.


Ако кандидатствам за ДВ, но не отговарям на условията, мога ли да получа възстановяване на таксите за виза, които съм платил?

Не. Таксите за кандидатстване за виза не могат да бъдат възстановени. Ако консулското длъжностно лице определи, че не отговаряте на никакви изисквания за визата, или ако по друг начин не отговаряте на условията за правоспособност по силата на американското право, служителят не може да издаде виза и вие ще загубите всички платени такси.


Кой може да участва в официалната лотарийна програма за зелена карта (DV-2021)?

Има само два критерия, на които трябва да отговаряте. Първи: страната, в която сте родени (или страната на съпруга или родителя), трябва да бъде в списъка на държавите, които отговарят на условията. Второ: трябва да имате най-малко средно образование или да имате две години трудов стаж през последните пет години в професия, която изисква поне две години обучение или опит.


Какви членове на семейството трябва да включа в моята регистрация за лотария за зелена карта?

Трябва да посочите вашия настоящ съпруг (съпруга или съпруг), дори ако в момента сте разделени от него / нея и всички неомъжени деца под 21-годишна възраст.


Колко приложения мога да изпратя?

Само една през всяка година, но съпрузите могат да подават отделни записи.


Колко пъти мога да участвам в лотарията за разнообразие?

Можете да се опитате да спечелите всяка година, но само една заявка за една година.


Мога ли да попълня формуляра от мобилен телефон?

Да, също можете да получите правилната снимка от https://bg.visafoto.com/diversity-visa-lottery-photo


Колко време имам за попълване на формуляра?

Имате 30 минути, за да попълните формуляра. Ако надхвърлите ограничението от 30 минути и не сте подали заявлението си, системата изхвърля всяка вече въведена информация. Така че най-хубавото е, че вие тренирате в https://bg.dvlottery.me/ds-5501-edv-form онлайн преди лотарията и имате готови данни за вашите формуляри, преди да започнете да попълвате формата на официалния сайт.


Възможно ли е да се изтегли и запази формата на лотарията DV в програма за текстообработка и да се завърши по-късно?

Не, можете да попълните формуляра само онлайн. Но можете да използвате https://bg.dvlottery.me/ds-5501-edv-form за тази цел.


Мога ли да запазя формуляра онлайн и да го завърша по-късно?

Не, това е невъзможно. Препоръчваме ви да прочетете всички инструкции за DV, преди да започнете да попълвате формуляра онлайн. Можете обаче да използвате https://bg.dvlottery.me/ds-5501-edv-form за това.


Ако системата отхвърли вписването ми, мога ли отново да изпратя моето вписване?

Да, можете да подадете отново заявката си преди края на лотарията. Можете да опитате да подадете заявка толкова пъти, колкото е необходимо, докато бъде получено пълно заявление и изпратеното уведомление за потвърждение. След като получите съобщение за потвърждение, влизането ви е пълно и не трябва да подавате никакви допълнителни записи.


Колко скоро след като изпратя моето вписване ще получа ли електронното известие за потвърждение?

Трябва незабавно да получите известие за потвърждение, включително код за потвърждение, но понякога се случват закъснения. Можете да натискате бутона „Изпращане“ толкова пъти, колкото е необходимо, докато не бъде изпратено пълно заявление и получавате известието за потвърждение.


Не съм получил номер за потвърждение, след като натисна бутона „Изпращане“. Какво трябва да направя?

Ако не сте получили номер за потвърждение, вашият запис не е записан. Трябва да подадете друг запис. Тя няма да се счита за дубликат.


Ако бях избран, мога ли да взема семейството си с мен?

Чрез програма за лотария с ДВ само с вас могат да отидат съпруг и деца. За други роднини можете да кандидатствате за виза за събиране на семейството по-късно. Но ще отнеме много време.


Мога ли да взема участие в лотарията на ДВ, ако имам присъда?

Няма ограничение за хората, които са осъдени, но не забравяйте, че решението за издаване на визи зависи от консулството на САЩ.


Вярно ли е, че лотарията за ДВ е само за млади хора, които току-що са завършили университет?

Не, не е. Всеки може да бъде част от лотарията, а победителите се избират случайно от щатския щат.


Трябва ли вече да имам работа в САЩ, роднини там или достатъчно пари?

За участие в лотарията на DV не се нуждаете от работа или предложение за работа в САЩ, не е необходимо да имате роднини в САЩ, нямате нужда от конкретна сума пари.


Как ще знам за победата? Как да проверя моите резултати от лотарията за зелена карта в САЩ? Ще получа ли известие?

Не изчаквайте, докато Държавният департамент на САЩ се свърже с вас по имейл или по телефона, за да бъдете избрани. Проверете сами резултата си чрез Проверка на статуса на участника на уебсайта на E-DV http://dvlottery.state.gov/, използвайки номера за потвърждение. Това е единственият начин да разберете. Информацията ще бъде публикувана около май 2020 г.


Ще получа ли информация от Държавния департамент по електронна поща или по пощата?

Правителството на САЩ никога не изпраща имейли, за да уведомява лицата, че са избрани, и няма планове за използване на имейл за тази цел за програмата DV-2021. Държавният департамент никога няма да ви поиска да изпращате пари по пощата или чрез услуги като Western Union.


Кога ще бъдат налични резултатите?

Можете да разберете дали сте победител в лотарията през май 2020 г., като отидете на страницата за проверка на статуса на участник в DV онлайн на адрес http://dvlottery.state.gov. Информацията ще бъде достъпна до края на септември 2021 година.


Ами ако загубя номера си за потвърждение? Как да извлечем номера си за потвърждение за лотария DV?

Вече е наличен инструмент на страницата за проверка на статуса на участника на уебсайта на E-DV, който ще ви позволи да изтеглите своя номер за потвърждение чрез имейл адреса, с който сте се регистрирали, като въведете някои лични данни, за да потвърдите самоличността си.
 Няма други начини да проверите състоянието си или да предоставите номера за потвърждение. Американските посолства и консулства и Консулският център в Кентъки не могат да направят това. Държавният департамент не е в състояние да предостави списък на избраните за продължаване на визовия процес.


Колко успешни участници са избрани?

Победителите ще бъдат избрани на случаен принцип от щатския щат.


Какво трябва да направя, когато спечеля?

Спечелването на лотарията за зелена карта не води до автоматично получаване на зелена карта. Ако имате достатъчно късмет да спечелите, това означава, че сте спечелили възможността да кандидатствате за зелена карта. Затова трябва да проверите номера на потвърждението си на официалния сайт на DV програма http://dvlottery.state.gov/ и ако сте спечелили, ще бъдете насочени от там до страница за потвърждение с допълнителни инструкции.
 Обърнете внимание по време на попълването на бланката на лотарията, защото ако сте избрани, ще трябва да попълните формуляра за имигрантска виза DS-260 точно със същата информация като формата на лотарията. Ето защо препоръчваме да не използвате никой, който помага при попълването на бланката на лотарията. Не използвайте посредници или услуги на трети страни за попълване на заявката за лотарията на ДВ за вас. По-добре е да кандидатствате сами. Препоръчваме ви да използвате https://bg.visafoto.com/diversity-visa-lottery-photo, за да попълните и след това да запазите и отпечатате формата си на лотария за DV, преди да попълните формуляра, така че да си спомняте всички данни за подаване, така че можете използвайте същите данни във формуляра за имигрантска виза DS-260.


Колко време трябва да кандидатствам за имигрантска виза след победа?

В случай на спечелване в програмата DV-2021 имате право да кандидатствате за виза само по време на фискална година 2021 на правителството на САЩ, която е от 1 октомври 2020 г. до 30 септември 2021 г. Препоръчително е да направите това веднага щом възможен.
 В случай на успешно интервю в консулство ще получите виза за 6 месеца, а ако не се преместите в САЩ през това време, визата ви ще бъде анулирана и е невъзможно да се възстанови.


Когато получа зелена карта?

Първо ще ви бъде издадена имиграционна виза и можете да получите Зелената карта след преместването в САЩ.


Принудени ли сте да се преместите в САЩ, ако спечелите лотарията?

Не, решението за имиграцията зависи от вас.


Аз спечелих лотарията за разнообразие по-рано, но реших, че не се движа. Мога ли отново да участвам в лотарията?

Да, можеш. Но може да има съмнения относно вашите имиграционни намерения и решението за издаване на виза зависи от американското консулство. В този случай шансовете за получаване на виза не са високи.


Валиден паспорт

Силно се препоръчва да имате валиден паспорт, издаден от вашата страна, преди да участвате в лотарията за ДВ. Така че, ако нямате валиден паспорт, трябва да получите такъв, преди да попълните формуляра за лотарията.


1. Име

Трябва да напишете името си на английски букви точно както във вашия паспорт.
 Внимавайте със средното име. Ако вашето фамилно име е двойно (има 2 части), трябва да изброите всички части в полето „Последно / фамилно име“. Ако една част от него ще бъде поставена като бащино име, тогава ще бъдете дисквалифицирана.
 Ако нямате първо или средно име, можете да го пропуснете, като поставите отметка в квадратчето „Без име“.
 Ако във вашето име имате няколко букви с „crotchets“, просто ги променете на подобни английски букви. Например “ä” може да се промени на английски “a”, “ö” на “o”, “ñ” на “n” и т.н.


Името ми има различен правопис в акта за раждане и в паспорта ми. Какво име трябва да използвам?

Трябва да напишете името си точно както в паспорта си с английски букви. Правописът на вашето име на лична карта, удостоверение за раждане и други документи няма значение. Това се посочва в инструкцията, предоставена от Държавния департамент на САЩ: https://travel.state.gov/content/dam/visas/Diversity-Visa/DV-Instructions-Translations/DV-2018-Instructions-Translations/DV-2018%20Instructions%20English.pdf


2. Пол

Има снимки на мъж и жена за допълнителна помощ в близост до радио бутоните.


3. Дата на раждане

Обърнете внимание на реда на елементите. Това е американската дата ред, така че първо трябва да поставите месеца (не ден), след това на деня и последния е годината.


4. Град, където сте били родени

Използвайте град или град, който е посочен в удостоверението за раждане или паспорта.


Ами ако текущото име на града и името в паспорта са различни?

Трябва да вземете името на града от паспорта си.


5. Държава, в която се родихте

Посочете днешното име на страната, дори ако е преименувано или е получило независимост. Също така не е държава на вашето местопребиваване или гражданство, това е страната на вашето раждане.


6. Страна на допустимост на програмата за ДП

Вместо вашата родна страна можете да изберете държавата на раждане на съпруга или родителите. Ако вашата страна е недопустима или има по-малък шанс да спечелите от тази страна, можете да изберете тази държава.
 Ето списък на страните, чиито местни жители отговарят на условията за DV-2020:
 АФРИКА
 Алжир
 Ангола
 Бенин
 Ботсуана
 Буркина Фасо
 Бурунди
 Камерун
 Кабо Верде
 Централноафриканска република
 Чад
 Коморски острови
 Конго
 Демократична република Конго на Кот д'Ивоар (Кот д'Ивоар)
 Джибути Египет *
 Екваториална Гвинея
 Еритрея
 Етиопия
 Габон
 Гамбия
 Гана
 Гвинея
 Гвинея-Бисау
 Кения
 Лесото
 Либерия
 Либия
 Мадагаскар
 Малави
 Мали
 Мавритания
 Мавриций
 Мароко
 Мозамбик
 Намибия
 Нигер
 Руанда
 Сао Томе и Принсипи
 Сенегал
 Сейшелските острови
 вид испанска скумрия
 Леоне
 Сомалия
 Южна Африка
 Южен Судан
 Судан
 Свазиленд
 Танзания
 Да отида
 Тунис
 Уганда
 Замбия
 Зимбабве
 * Лицата, родени в областите, управлявани преди юни 1967 г. от Израел, Йордания, Сирия и Египет, се заплащат съответно от Израел, Йордания, Сирия и Египет. Лицата, родени в ивицата Газа, се заплащат от Египет; лица, родени на Западния бряг, се заплащат от Йордания; лица, родени на Голанските възвишения, подлежат на обжалване в Сирия.
 ASIA
 Афганистан
 Бахрейн
 Бутан
 Бруней
 Бирма
 Камбоджа
 Специален административен район Хонконг **
 Индонезия
 Иран
 Ирак
 Израел *
 Япония
 Джордан *
 Кувейт
 Лаос
 Ливан
 Малайзия
 Малдиви
 Монголия
 Непал
 Северна Корея
 Оман
 Катар
 Саудитска Арабия
 Сингапур
 Шри Ланка
 Сирия *
 Тайван **
 Тайланд
 Източен Тимор
 Обединени арабски емирства
 Йемен
 * Лицата, родени в областите, управлявани преди юни 1967 г. от Израел, Йордания, Сирия и Египет, се заплащат съответно от Израел, Йордания, Сирия и Египет. Лицата, родени в ивицата Газа, се заплащат от Египет; лица, родени на Западния бряг, се заплащат от Йордания; лица, родени на Голанските възвишения, подлежат на обжалване в Сирия.
  ** Hong Kong S.A.R. (Регион Азия), Макао S.A.R. (Регион Европа, платен за Португалия) и Тайван (регион Азия) отговарят на изискванията и са изброени тук. Само за целите на програмата за разнообразие лица, родени в Макао S.A.R. от Португалия.
 ЕВРОПА
 Албания
 Андора
 Армения
 Австрия
 Азербайджан
 Беларус
 Белгия
 Босна и Херцеговина
 България
 Хърватия
 Кипър Чешка република
 Дания (включително компоненти и зависими райони в чужбина)
 Естония
 Финландия
 Франция (включително компоненти и зависими райони в чужбина)
 Грузия
 Германия
 Гърция
 Унгария
 Исландия
 Ирландия
 Италия
 Казахстан
 Косово
 Киргизстан
 Латвия
 Лихтенщайн
 Литва
 Люксембург
 Специален административен район Макао **
 македония
 Малта
 Молдова
 Монако
 Черна гора
 Нидерландия (включително компоненти и зависими райони в чужбина)
 Северна Ирландия***
 Норвегия (включително компоненти и зависими райони в чужбина)
 Полша
 Португалия (включително компоненти и зависими райони в чужбина)
 Румъния
 Русия
 Сан Марино
 Сърбия
 Словакия
 Словения
 Испания
 Швеция
 Швейцария
 Таджикистан
 Турция
 Туркменистан
 Украйна
 Узбекистан
 Ватикана
 ** Макао С.А.Р. отговаря на изискванията и е изброено по-горе и само за целите на програмата за разнообразие; лица, родени в Макао S.A.R. от Португалия.
 *** Само за целите на програмата за разнообразие Северна Ирландия се третира отделно. Северна Ирландия се класира и е включена в квалификационните области.
 СЕВЕРНА АМЕРИКА
 Бахамите
 ОКЕАНИЯ
 Австралия (включително компоненти и зависими райони в чужбина)
 Фиджи
 Кирибати
 Маршалови острови
 Федеративните щати на Микронезия Науру
 Нова Зеландия (включително компоненти и зависими райони в чужбина)
 Palau
 Папуа-Нова Гвинея
 Самоа
 Соломоновите острови
 лека индийска двуколка
 Тувалу
 Вануату
 ЮЖНА АМЕРИКА, ЦЕНТРАЛНА АМЕРИКА И КАРИБСКИТЕ
 Антигуа и Барбуда
 Аржентина
 Барбадос
 Белиз
 Боливия
 Чили
 Коста Рика
 Куба
 Доминика
 Еквадор
 Гренада
 Гватемала
 Гвиана
 Хондурас
 Никарагуа
 Панама
 Парагвай
 Сейнт Китс и Невис
 Сейнт Лусия
 Сейнт Винсент и Гренадини
 Суринам Тринидад и Тобаго
 Уругвай
 Венецуела
 
 Ето списък на страните, чиито местни жители не отговарят на условията за DV-2019:
 АФРИКА
 Нигерия
 ASIA
 Бангладеш
 Китай (роден в континента)
 Индия
 Пакистан
 Южна Кореа
 Филипини
 Виетнам
 ЕВРОПА
 Великобритания (Обединеното кралство) включва следните зависими области: Ангила, Бермуда, Британски Вирджински острови, Британска територия в Индийския океан, Каймановите острови, Фолклендските острови, Гибралтар, Монсерат, Питкерн, Южна Джорджия и Южните Сандвичеви острови, Св. Елена, и Острови Търкс и Кайкос.
 СЕВЕРНА АМЕРИКА
 Канада
 Мексико
 ЮЖНА АМЕРИКА, ЦЕНТРАЛНА АМЕРИКА И КАРИБСКИТЕ
 Бразилия
 Колумбия
 Доминиканска република
 Ел Салвадор
 Хаити
 Ямайка
 Мексико
 Перу


Живея на оспорвана територия (Крим, например), какво трябва да използвам като страна, отговаряща на условията?

Можете да се обадите на всяко американско консулство / посолство и да поискате.


Мога ли да участвам в лотарията за разнообразие (DV-2021), ако съм роден в страна, която не е в списъка на допустимите страни?

Ако вашият съпруг или родители са родени в допустима страна, можете да използвате тази държава като страна, която отговаря на условията.


7. Снимка на участника

Вашето цифрово цифрово изображение трябва да бъде:
 Квадрат, с размери 600x600 пиксела
 В JPEG (.jpg) файлов формат
 Не повече от 240 KB (килобайта) в размер на файла
 Размерът на главата е между 50% и 69% от общата височина на изображението от дъното на брадичката до върха на главата
 Очите са разположени между 56% до 69% от дъното на снимката
 На цвят
 На фокус
 Взето пред обикновен бял или почти бял фон
 Взети през последните 6 месеца, за да отразят текущия ви вид
 Снимано в изглед на цялото лице директно към камерата
 Очилата не са разрешени
 С неутрално изражение на лицето и с отворени очи
 Взети в облеклото, което обикновено носите ежедневно
 На снимката не трябва да се носят униформи, с изключение на религиозното облекло, което се носи ежедневно
 Не носете шапка или покривало за глава, което замъглява косата или линията на косата, освен ако не се носи ежедневно за религиозни цели
 Цялото ти лице трябва да се вижда, а покривалото на главата не трябва да хвърля сенки върху лицето ти
 Слушалки, безжични устройства за свободни ръце или подобни елементи не са приемливи във вашата снимка
 Ако обикновено носите слухови апарати или подобни артикули, те могат да се носят на вашата снимка.
 Всички официални изисквания са изброени тук: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos.html
 Можете да получите вашата снимка, която отговаря на всички изисквания и техническа спецификация за 2 секунди от Visafoto на https://bg.visafoto.com/diversity-visa-lottery-photo. За да го направите правилно, моля, следвайте това ръководство: https://bg.visafoto.com/guide


Защо е много важно да проверите дали снимката ми е правилна

Това е така, защото кандидатурата ви за лотария ще бъде отхвърлена по-късно, ако снимката ви е неправилна, но когато качите снимка в формата на лотарията за DV, тя приема всяка снимка, неправилна или правилна, без никаква обратна връзка. Ако качите снимка с неправилен размер или снимка на автомобил вместо снимка на себе си, няма да има съобщение за грешка и снимката ви ще бъде приета, независимо какво. Така че, когато подадете молбата си, няма начин да разберете дали вашата снимка е вярна или не. Но по-късно всички приложения с неправилни снимки ще бъдат дисквалифицирани. Затова е много важно да знаете дали вашата снимка е правилна, преди да попълните формуляра за кандидатстване за зелена карта.


Къде мога да проверя дали моята снимка на DV лотарията е правилна?

Можете да използвате услугата на адрес https://bg.dvlottery.me/dv-lottery-photo-checker, тя прави пълна проверка. Фотоинструментът на уебсайта на Държавния департамент на САЩ не взема под внимание очите или фона и не работи на повечето телефони, таблети и някои лаптопи и по този начин не върши работата правилно; можете да видите повече информация за това, защо Фото инструмента не е напълно подходящ в https://bg.visafoto.com/en/us_photo_tool.


8. Пощенски адрес

Не забравяйте, че вашият пощенски адрес трябва да е достатъчно ясен за международната пощенска услуга.
 “In care of” в пощенския адрес е името на получателя. Полето на адресния ред 2 може да бъде празно, ако адресът ви се побира изцяло в линията 1. Ако не знаете пощенския си код, можете да го получите в пощенската си служба.
 Как да изпишете адреса.
 Ако не знаете как да пишете адреса си на английски език, използвайте правилно Google Карти: изберете английски език и копирайте адреса в бланката на лотарията.
 Ето инструкция:


9. Държава, в която живеете днес

Това не е държава на вашето гражданство или произход. Изберете го от списъка.
 Ами ако се преместя след формуляра за попълване?
 Можете да се движите, няма значение, трябва да попълните текущото си местоположение в момента на попълване на формуляра.


10. Телефонен номер

Не забравяйте, че телефонният ви номер трябва да е в международен формат. Те трябва да могат да го наричат от САЩ.


11. Адрес на електронна поща

въведете свой собствен имейл адрес. Не адрес на някой друг или имейл на компания, в която сте нает.


12. Какво е най-високото ниво на образование, което сте постигнали днес?

За да имате право да участвате в лотария за разнообразие на визи, трябва да имате поне средно образование или да имате две години трудов стаж през последните пет години в професия, която изисква поне две години обучение или опит.
 Трябва да имате документално доказателство за образование или трудов опит: диплома или сертификати.


Това е последната ми година в колежа (степен). Какво трябва да пиша за образователното си ниво?

В формата на лотарията за ДВ се изисква да кажете нивото на образование в деня на попълване на заявлението. Така че за вас са подходящи нивата “гимназия, без степен” или “някои университетски курсове”.


Кои професии отговарят на изискванията за Програмата за разнообразие на визите (eDV)?

Базата данни на Министерството на труда (DOL) O * Net Online групира опит на работа в пет работни зони. Въпреки че много професии са изброени на уебсайта на DOL, само определени определени професии отговарят на изискванията за Програмата за виза за многообразието. За да се класирате за виза за многообразие на базата на вашия професионален опит, през последните пет години трябва да имате две години опит в професия, която е определена като работна зона 4 или 5, класифицирана в специална професионална подготовка (SVP) обхват от 7.0 или по-висока.


Как да открием квалифицираните професии в Министерството на труда?

Квалифицирани ДВ професии се показват в Министерството на труда O * Нетната онлайн база данни https://www.onetonline.org/
  Изпълнете следните стъпки, за да разберете дали вашата професия отговаря на изискванията:
 Кликнете върху „Намиране на професии“
 В секцията „Работно семейство“ изберете професията си от падащото меню (например, изберете Бизнес и финансови операции) и кликнете върху „Отиди“
 След това кликнете върху връзката за конкретна професия. (Например, изберете кредитни анализатори)
 Намерете SVP диапазон в секцията Job Zone. Той трябва да е 7.0 или по-висок, за да се класира за лотарията за ДВ. Така че в този пример Credit Analyst отговаря на изискванията.


13. Какъв е сегашното ви семейно положение?

Не забравяйте, че законно разделени са различен статус от разведените. Правната раздяла е статут, когато разводът все още не е приключил, а двойката живее отделно, следвайки съдебно решение. Много държави нямат такъв статут. Ако сте разведен, но ще изберете законна раздяла, ще бъдете дисквалифициран.
  Ако не сте законно разделени, трябва да включите вашия съпруг, дори ако възнамерявате да се разведете, преди да кандидатствате за визата за многообразие. Липсата на списък на допустимия съпруг е основание за дисквалификация.
 Ако вашият съпруг е гражданин на Съединените щати или законно постоянно пребиваващо лице, не го посочвайте в списъка си.


Ами ако сега не съм се оженил, но ще го направя по-късно?

Трябва да попълните текущото си семейно положение за момента на попълване на формуляра.


14. Брой деца

Трябва да посочите всичките си деца, които не са женени и са на възраст под 21 години. Включете всичките си биологични, стъпващи деца или законно осиновени деца. Ако не го направите, ще бъдете дисквалифицирани. Ако децата ви са граждани на Съединените щати, не ги избройте в списъка си.


Децата ми под 21 години живеят отделно. Трябва ли да ги изброя?

Да, избройте всички деца под 21-годишна възраст, дори ако вече не пребивават с вас, или не възнамерявате да имигрират по програмата за ДВ.


15. Част 2 - Деривати

Трябва да попълните формуляр с информация за вашия съпруг / съпруга и деца: име / фамилия, име, бащино име, дата на раждане, пол, град, където е роден съпруг / дете. Също така качвайте снимка на вашия съпруг / деца. Има едни и същи правила.


Ако попълня формуляра с информацията на съпругата ми, това означава ли, че той / тя също участва в лотарията на ДВ и има шанс да спечели?

Не, съпругът ви трябва да попълни неговата / нейната собствена форма, за да се счита за отделен участник, за да увеличи шанса да спечели (и трябва да ви включи като дериват в този случай).


Ами ако сега съм бременна?

Ако сте победител, просто ще добавите информацията за детето си към заявлението си за виза по-късно.


Трябва ли да кача снимка на малко бебе?

Да, ако не предоставите снимка на член на семейството, молбата ви няма да бъде приета от USCIS. Препоръчваме ви да използвате https://bg.visafoto.com/diversity-visa-lottery-photo за снимката на бебето.


Какво да направя, ако не мога да получа снимка на детето си?

За съжаление не можете да участвате в DV Lottery.


Как да запазя номера за потвърждение?

Номерът на потвърждението е много важен, така че след подаване на бланката на лотарията трябва да копирате номера на потвърждението и след това да го поставите в имейл съобщение и да изпратите това съобщение до себе си с номера на потвърждението на DV Lottery. Също така направете снимка на екрана с номера за потвърждение и запазете тази снимка на сигурно място (като Google Drive, Dropbox, флаш устройство и т.н.). Също така можете да запишете номера в Бележки на телефона си, да го запишете на лист хартия и да го запазите на сигурно място.