автор DVLottery.me 03.01.2020

Ще се проведе ли DV Lottery 2022 през 2020 г.?

В тази много кратка публикация в блога разказваме дали лотарията за разнообразие Visa 2022 ще се проведе всъщност през 2020 г. и какви ще са нейните дати.

Ще се проведе ли визитната лотария за разнообразие 2022 през 2020 г.?

Да, DV Lottery 2022 ще се проведе през 2020 г., както обикновено.

Какви са датите на лотарията за многообразие Visa 2022?

DV Lottery 2022 ще работи от 7 октомври 2020 г. до 10 ноември 2020 г. Забележете, тези дати са предварителни и могат да се променят. Държавният департамент ще обяви датите на около 28-30 септември 2020 г.